Pomakonline - Magazin za društveni razvitak

Thursday
Jan 18th
 • Prijava
 • Registracija
  Registracija
  Polja označena asteriskom (*) su obavezna.
  Ime: *
  Korisničko ime: *
  E-mail: *
  Šifra: *
  Potvrda Šifre: *
 • Traži
Veličina teksta
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Naslovnica arrow Projekt Pomak arrow Društveno poduzetništvo arrow Teo Petričević: "Nagrada je potvrda za tisuću neprospavanih noći... Vrijedilo je!"
Teo Petričević: "Nagrada je potvrda za tisuću neprospavanih noći... Vrijedilo je!"
Željka Mandić   
Ponedjeljak, 06 Veljača 2012
Image
Socijalno poduzetništvo kao stil života

Teo Petričević, izvršni direktor ACT-a Čakovec primio je prvu nagradu za socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj u siječnju ove godine. Ovog mjeseca će nagradu koju je dodijelila "Modra nit", društveno poduzeće koje je osnovao "Slap" će i  potrošiti. I to na - zapošljavanje. I tako nastaviti graditi socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj. Donosimo razgovor s prvim dobitnikom takve nagrade u Hrvatskoj.

Iako govorimo o poduzetništvu, započnimo razgovor s – osjećajima. Kakav  je bio primiti nagradu za socijalno poduzetništvo godine? I to prvu!

Sam projekt dodjele nagrada, u našem slučaju i dobivanje jedne od njih, za nas ima višestruku poruku. Kao prvo, to što je sam projekt zaživio krajem prošle, odnosno početkom ove godine, koja je ujedno i Međunarodna godina zadrugarstva, potvrđuje da je nastupio trenutak kada u Hrvatskoj započinje novo razdobolje poimanja, razumijevanja i razvoja drugačije ekonomije, održivije ekonomije, humanije ekonomije. Više od 40 prijava za nagrade dovoljan je dokaz tome. Jednako tako, ovaj projekt pokazuje i kako su relevantni dionici također prepoznali trenutak, te takav smjer razvoja društva vide ispravnim i jedinim mogućim. Kao drugo, 12 nominiranih finalista pokazuje kako u Hrvatskoj postoje kapaciteti i resursi za razvoj te vrste poduzetničkog djelovanja. 

Riječ je, u većem dijelu, o stabilnim organizacijama koje su spremne sve svoje materijalne i ljudske resurse dati na raspolaganje drugim organizacijama s ciljem razvoja društveno-poduzetničkih idejai pothvata. Kao treće, nama u Autonomnom centru, nagrada je potvrda da tisuće neprospavanih noći, tisuće sati razgovora, planiranja i implementacije različitih projekata, stotine ostvarenih suradnji i partnerstava s hrvatskim i europskim organizacijama, imaju smisla i utjecaja na razvoj šire zajednice. Podjednako, nagrada nam daje i obvezu daljnjeg ulaganja resursa u razvoj organizacija (ne samo onih kojih je ACT (su)osnivač, već i ostalih društvenih poduzeća na nacionalnoj razini), razvojnih projekata i programa s ciljem utjecaja na održivi razvoj društva i povećanje društvenog kapitala. Ukratko, sretni smo, ohrabreni i dalje otvoreni, odgovorni, vizionarski, inovativno usmjereni.

Spomenuli ste na samoj dodjeli nagrade da je dio motivacije za bavljenje socijalnim poduzetništvom i to što ste imali osobno iskustvo u privatnom sektoru gdje, po vama, ljudski rad nije imao najbolju mjeru. Ukratko, da je bio dehumaniziran. Koji su još bili motivi za „avanturu“ društvenog poduzetništva?

Smatram kako nedovoljna iskorištenost globalnog povezivanja te vlasnička struktura dobara (materijalnih i informacijskih), koja je posljedica borbe za kapitalom i vlašću, uzrokuje na raznim razinama razlike u kvaliteti života pojedinaca; selektivan pristup informacijama, znanjima i tehnologiji; degradaciju prirodnog okoliša; raslojavanje društva i stagnaciju razvoja društva u cjelini. Rješenje tih problema vidim u jednakim mogućnostima za sve, posebice u procesima odlučivanja – za što je preduvjet jako i razvijeno civilno društvo.

Koncept eko-društvene ekonomije, koji uključuje društvenu pravednost te održivo korištenje i zaštitu prirodnih resursa, treba uvoditi kao zamjenu za neoliberalni kapitalizam, koji se pokazuje kao štetan za većinu stanovništva i Zemlju u cjelini. Treći uvjet održivog razvoja jest da cjelokupno društveno nasljeđe (kultura) postane javno dobro te se koristi za dobrobit lokalnih zajednica i društva.

Kroz razvojne projekte, korištenjem inovativnih metoda, u ACT-u fleksibilno reagiramo na probleme i potrebe lokalnih zajednica i regije. Kroz uključivanje svih dionika u zajednici, razmjenjujući znanja i iskustva u regiji, djelujemo lokalno, ali stvaramo univerzalne koncepte koje zajedno s rezultatima dajemo zajednici na daljnje slobodno korištenje te dionicima pružamo podršku u daljnjem razvoju tih dobara. 

Veliki dio svog djelovanja usmjeravamo u razvoj društveno poduzetničkih pothvata, društvenih poduzeća u kojima vidimo veliki potencijal i energiju. Ujedno ih vidimo kao jedini mogući odgovor na probleme koji su uzrokovani neoliberalno kapitalističkim pristupom razvoju društva.

Nekomu tko ne zna ništa o ACT-u, kako biste ga najkraće predstavili?

Autonomni centar - ACT je udruga građana koja informiranjem, savjetovanjem, izobrazbom i drugim oblicima podrške radi na razvoju civilnoga društva, eko-društvene ekonomije te slobodne kulture i društveno angažirane umjetnosti. Djeluje od 2003. godine.

Autonomni centar - ACT koordinira jednu od pet Regionalnih mreža specijaliziranih organizacija civilnog društva - Program JAKO - koja je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini kojeg provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Od samih začetaka razvija jedinstvenu i najveću arhivu samoizdatih nezavisnih publikacija iz regije, koja čini samo dio bogatog fundusa Knjižnice i čitaonice “Tabula rasa”. Knjižnica je od nedavno otvorila vrata i Volonterskom uredu Međimurja, a u pripremi je rad Ureda za razvoj transdisciplinarnosti i novih medijskih kultura.

Svaki od navedenih programa aktivno radi na postizanju organizacijske i financijske samostalnosti i održivosti. Posljednje dve godine, udruga za financiranje programa i projekata koristi EU fondove. Dio financijske samoodrživosti osigurava pružanjem edukacijskih i konzultantskih usluga, te kroz različite poduzetničke eksperimente, djelovanjem društvenih poduzeća.

Osnovali ste četiri poduzeća, provedeni su različiti programi vezani uz socijalno poduzetništvo...

Autonomni centar - ACT je pomogao osnivanje 4 društvena poduzeća. To su  ACT Printlab d.o.o. - studio za grafički i web dizajn, ACT Konto d.o.o. za računovodstveno-knjigovodstvene usluge i porezno savjetovanje, Socijalna zadruga Humana Nova koja proizvodi tekstilne proizvode od recikliranog i ekološkog materijala i Centar za eko-društveni razvoj CEDRA Čakovec koji uslugama informiranja, savjetovanja i izobrazbe pomaže razvoj društvenog poduzetništva i lokalnih zajednica. Posljednja 2 poduzeća počela su s djelovanjem krajem 2011. godine.

Autonomni centar - ACT do kraja 2011. proveo je oko 80 različitih projekata, organizirao više od 1200 događaja, imao više od 40000 direktnih korisnika, volonteri su u provedbu aktivnosti uložili više od 30000 sati. Zajedno s društvenim poduzećima zapošljavamo 19 osoba, između ostalih i osobe s invaliditetom (osobe s fizičkim i/ili intelektualnim oštećenjima), osobe starije od 50 godina, pripadnike nacionalnih manjina, (visokobrazovane) mlade osobe, itd. Ukupni prihodi Autnomnog centra - ACT i društvenih poduzeća u 2011. godini iznose oko 2.800.000,00 kn (preliminarni podaci, financijski izvještaji za 2011. gdinu su u procesu izrade).

Od ukupnih prihoda, prihodi od društvenog poduzetništva čine 49%, odnosno iznose 1.381.700,00 kn (Autonomni centar - ACT - 47.200,00 kn; ACT Printlab d.o.o. - 1.177.000,00 kn; ACT Konto d.o.o. - 113.000,00 kn; Socijalna zadruga Humana Nova - 35.000,00 kn; CEDRA Čakovec - 9.500,00 kn). U 2011. godini veliki dio prihoda usmjeren je u razvoj društvenih poduzeća kako bi se postavili čvrsti temelji za uspješno poslovanje. U posljednje 2 godine reinvestirali smo više od 70.000,00 kn dobiti u projekte i programe organizacija civilnog društva, sponzorirali rad organizacija civilnog društva u vrijednosti višoj od 150.000,00 kn, te donirali opremu vrijednu više od 200.000,00 kn školama, organizacijama civilnog društva i društvenim poduzećima.

U 2011. godini na različite natječaje EU fondova kao nositelj ili projektni partner ACT je aplicirao projekte u ukupnoj vrijednosti  38 milijuna kuna (uključivo partnerske udjele), gdje je 90% projekata usmjereno razvoju eko-društvene ekonomije.

Po čemu se ta poduzeća razlikuju od drugih na tržištu?

Naša društvena poduzeća u svom upravljanju, djelovanju i razvoju, vođena su kriterijima Social Economy Europe / EESC / EMES-a (kontinuirano djelovanje - proizvodnja proizvoda i prodaja usluga; visoki stupanj autonomije djelovanja; preuzimanje financijskih rizika poslovanja; minimalna razina plaćenih radnika - nisu svi volonteri; društvena korist za zajednicu, ciljanu skupinu; inicijativa je pokrenuta od strane skupine građana/ki; demokratski su procesi donošenja odluka; participativnost zaposlenika, članova, kupaca, korisnika; ograničena distribucija dobiti).

U prvom redu, ACT i društvena poduzeća motivirana su iniciranjem/stvaranjem socijalnih/društvenih promjena, a ne maksimiziranjem dobiti. Ipak, težimo financijskoj održivosti kako bi dobit mogli (re)investirati kroz poslovanje ili ulaganjem u zajednicu, stvarajući tako dobra koja svi mogu jednako koristiti. Tako primjerice ACT Printlab d.o.o., godišnjim natječajem za donacije udrugama, natječajem za usluge, sustavom nagradnih bodova za klijente, sufinanciranjem razvojnih projekata Autonomnog centra - ACT, vraća zajednici ono što je u to poduzeće uložila.

Sva poduzeća smatraju svoje korisnike/ice, kupce, klijente/ice, prijatelje/ice dijelom tima, partnerima. Kroz različite procese donošenja odluka, kreiranja strateških smjernica razvoja i djelovanja omogućena je maksimalna participacija svih dionika, pa tako i zaposlenika/ica. U sva poduzeća ukorijenjuju se demokratska načela donošenja odluka - svaki od zaposlenika i članova uprave/skupštine ima 1 glas te je na taj način poduzeće demokratski upravljano. U radne procese poduzeća uključuju se različite marginalizirane skupine - osobe s invaliditetom (osobe s fizičkim i/ili mentalnim oštećenjem), osobe starije od 50 godina, pripadnici nacionalnih manjina, (visokobrazovane) mlade osobe, itd.

Autonomni centar - ACT i društvena poduzeća voljela bi svojim djelovanjem u lokalnoj zajednici ukorijeniti odgovornost prema okolišu kao jedan od vodećih principa življenja. Stremimo da u tome i uspijemo.

Kakva je razvojna vizija ACT-a? 

Upravo smo u procesu otvaranja greenware dućana nošenom odjećom Humana Nova i procesu osnivanja potrošačke zadruge koja će biti poveznica između proizvođača/distributera organskih/ekoloških prehrambenih proizvoda i krajnjih korisnika, te će ujedno služiti i kao platforma za primjenu/eksperimentiranje s konceptom razvoja lokalnog sustava razmjene i trgovine. Portfolio konzorcija društvenih poduzeća u naredne 2-3 godine proširiti ćemo eko-poljoprivrednom socijalnom zadrugom, restoranom s organskom/biodinamičkom hranom, centrom za rehabilitaciju, edukaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, centrom za pomoć u kući u formi socijalne zadruge, te kreditnom unijom.

Za većinu društvenih poduzeća strateški ciljevi za naredno trogodišnje razdoblje vrlo su slični: osigurati organizacijsku i financijsku stabilnost kroz povećanje razine kvalitete usluga i proizvoda te izgradnjom ljudskih kapaciteta (edukacijom i zapošljavanjem bar još 5 osoba u 2012.; pozicionirati se na tržištu i povećati prepoznatljivost; razvijati dugoročna partnerstva i transnacionalne suradnje; povećati sposobnosti ciljanih organizacija i razvijati suradnje i partnerstva s njima; te promovirati zadrugarstvo, odnosno razvijati socijalno zadrugarstvo kao jedan od najpotencijalnijih oblika razvoja društvene ekonomije i društvenog poduzetništva.

Rekli ste kako ćete nagradu potrošiti u socijalno-poduzetničkom duhu?

Nagrada od 20.000 kn biti će utrošena u veljači kada je planirano otvaranje dućana Socijalne zadruge Humana Nova i zapošljavanje još jedne osobe.

Osobno, kako vidite razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj? Da se malo poigramo „predviđanjem“, recimo to tako...za deset, petnaest godina...kako će stvari izgledati? 

Smatram kako je sada u ovoj prvoj fazi razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj potrebna primarna podrška na nekoliko razina: 1) kroz intrasektorsko klastersko povezivanje s ciljem stvaranja zajedničkog tržišta nabave i prodaje, 2) kroz međusektorsko povezivanje s javnim sektorom (zajedničke aktivnosti razvoja društvene ekonomije u lokalnim zajednicama) i privatnim profitnim sektorom (sinergijskim djelovanjem na tržištu), 3) kroz osnivanje Fonda za razvoj društvenog poduzetništva ili kroz osiguravanje povoljnijih kreditnih linija koje će biti dostupne društvenim poduzećima u svim fazama poduzetničkog poslovanja, te 4) kroz jaču medijsku vidljivost djelovanja i utjecaja koja društvena poduzeća imaju na lokalnu ekonomiju, društvo i okoliš.

Ukoliko će sve ove potrebe kroz tih 10 godina biti zadovoljene i dalje razvijane, društveno poduzetništvo će biti način razmišljanja i djelovanja pojedinaca i organizacija. Tada ćemo polako već govoriti o društvu s jednakim pristupom resursima, znanju i informacijama gdje je svaki pojedinac važan i odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i prirode, što je ujedno i vizija Autonomnog centra - ACT.

Hits: 4184
Komentari (1)Add Comment
...
napisao Palma, Veljača 12, 2012
Bravo Teo!
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smaller | bigger

security code
Upišite prikazane znakove


busy
 
« Prethodna   Sljedeća »

Komentari

Imate ideju, a nemate novca? Slijedite ovih 1...
Moje ime je Valeria Marco, pre 6 meseci, moj poslovni k...
Imate ideju, a nemate novca? Slijedite ovih 1...
Moje ime je Valeria Marco, pre 6 meseci, moj poslovni k...
Imate ideju, a nemate novca? Slijedite ovih 1...
Ja sam Ryan Jeremy po imenu. Živim u Sjedinjenim Ameri...
Imate ideju, a nemate novca? Slijedite ovih 1...
Moje ime je Valeria Marco, pre 6 meseci, moj poslovni k...
Imate ideju, a nemate novca? Slijedite ovih 1...
Trebate li zajmove s niskom kamatnom stopom? Jeste li o...
Decentralizacija je ključ razvoja ruralnog po...
Ja sam Alexander Alexis, privatni zajmodavac i korporat...
Otvoren drugi natječaj razvojnog programa ''P...
Ponuda zajma !!! Mi smo zajam usluga Stephen Williams ...
Virtualni ženski poduzetnički centar s herceg...
Ponuda zajma !!! Mi smo zajam usluga Stephen Williams ...
Imate ideju, a nemate novca? Slijedite ovih 1...
Ponuda zajma !!! Mi smo zajam usluga Stephen Williams ...
Zakon u Hrvatskoj zakida i diskriminira domać...
kupila sam od Vas čaj i izuzetno mi se šećer srušio...

Forum socijalnog poduzetništva IPA Razvoj ljudskih potencijalaThis project is funded by the European Union