Pomakonline - Magazin za društveni razvitak

Saturday
Jan 20th
 • Prijava
 • Registracija
  Registracija
  Polja označena asteriskom (*) su obavezna.
  Ime: *
  Korisničko ime: *
  E-mail: *
  Šifra: *
  Potvrda Šifre: *
 • Traži
Veličina teksta
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Što je društvena odgovornost?
Gordana Ćorić   
Utorak, 15 Travanj 2008

ImageKako je 2005. godina u Europskoj uniji bila proglašena «godinom društveno odgovornog poduzetništva », u Hrvatskoj je proveden cijeli niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje tog koncepta. Rezultat jedne od njih je Priručnik za društveno odgovorno poslovanje kojeg je United Nations Development Program (UNDP) hrvatskoj javnosti predstavio krajem 2005. godine.  Priručnik sadrži veliki broj primjera i ideja kako osmisliti svoj, jedinstven način pokazivanja društvene odgovornosti, te ad hoc odabir zamijeniti sustavnim pristupom koji će dati dugoročnije, održive rezultate. Zahvaljujući tome, puno je jednostavnije objasniti što društveno odgovorno poslovanje uopće jest i koje su mu mogućnosti.

Definicije 

Postoji više definicija društvene odgovornosti, a u nastavku donosimo tri najčešće.

Europska komisija

Europska komisija u svojim Smjernicama za politiku društvene odgovornosti poduzeća (EC White Paper on Corporate Social Responsibility, 2003), društvenu odgovornost poduzeća definira kao "koncept prema kojem poduzeće na dobrovoljnom principu integrira brigu o društvenim pitanjima i zaštiti okoliša u svoje poslovne aktivnosti i odnose s dionicima (vlasnicima, dioničarima, zaposlenicima, potrošačima, dobavljačima, vladom, medijima i širom javnošću)". 

WBCSD

Organizacija World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) koncept društvene odgovornosti poduzetnika opisuje kao “opredijeljenost gospodarstva da pridonosi održivom gospodarskom razvoju, radeći sa zaposlenicima, njihovim obiteljima, lokalnom zajednicom i cjelokupnim društvom na unapređenju kvalitete života”.

IBLF

International Business Leaders Forum (IBLF) smatra da je društvena odgovornost “promicanje odgovorne prakse u gospodarstvu koja gospodarstvu i društvu koristi te olakšava ostvarenje društvenog, gospodarskog, ekološki održivog razvoja maksimirajući pozitivan utjecaj gospodarstva na društvo, uz istovremeno svođenje negativnih učinaka na minimum.

Trobilančni koncept

Upravo zbog toga, pitanje poslovanja na društveno odgovoran način postaje ključna tema u tvrtkama koje tržišno posluju, a društvena odgovornost postaje poželjan oblik poslovne strategije u razvoju tvrtke.  Osim doprinosa poboljšanju kvalitete življenja dionika, društvena odgovornost doprinosi i održivom  gospodarskom razvoju. Ovdje treba spomenuti i koncept prema kojemu se ukupno djelovanje tvrtke mjeri temeljem njezina doprinosa ekonomskom napretku, ekološkoj kvaliteti i društvenom kapitalu. On se naziva trobilančni koncept. To znači da se pri donošenju bilo koje poslovne odluke uzima u obzir ne samo ekonomska isplativost poslovanja, nego i njegova društvena i ekološka odgovornost. Na taj način poduzeća pokazuju da ne teže samo ekonomskim rezultatima, nego i održivom razvoju na lokalnom i na globalnom planu.

Nerijetko je motiv za društveno odgovorno poslovanje tvrtki upravo pritisak javnosti (npr. klijenata, organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača, zaštitom okoliša ili praćenjem kršenja ljudskih prava, i sl.). Osim toga, jasno je da ugled poduzeća utječe na cijenu dionica, vjernost dioničara, te lojalnost kupaca, što je vrlo vrijedan motiv kojeg ne treba zaboraviti prilikom osmišljavanja vlastitog puta u društveno odgovorno poslovanje.

Društvena odgovornost = pozitivan image

Poslovanje na društveno odgovoran način je važno za sva poduzeća kojima je povjerenje jedna od ključnih komponenti poslovanja; većina će potencijalnih partnera već u samom početku radije poslovati s poduzećem koje ima reputaciju aktivnog promicatelja društvene odgovornosti. Osim toga, usljed odgovornog djelovanja poduzeća prema zajednici, okolišu, svojim zaposlenicima ili tržištu, poduzeće polučuje pozitivne učinke od marketinga opće dobrobiti . To je jedan od najsigurnijih načina stvaranja pozitivnog imagea, a u suvremenom poslovnom svijetu dobar image nerijetko predstavlja granicu između uspješnog i neuspješnog širenja na željena tržišta.

 
« Prethodna