Pomakonline - Magazin za društveni razvitak

Saturday
Jan 20th
 • Prijava
 • Registracija
  Registracija
  Polja označena asteriskom (*) su obavezna.
  Ime: *
  Korisničko ime: *
  E-mail: *
  Šifra: *
  Potvrda Šifre: *
 • Traži
Veličina teksta
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Društvena odgovornost poduzetnika/ce
Gordana Ćorić   
Utorak, 15 Travanj 2008

Društvena odgovornost poduzetnikaKoncept društveno ili socijalno odgovornih tvrtki (Corporate Social Responsibility, CSR) ima široki spektar značenja, prijevoda i definicija.  Za većinu tvrtki to je relativno nov koncept (pojavio se u 90-tim godinama), koji nadilazi područja upravljanja zaposlenicima, etike na radnome mjestu, te odnosa izmedju pojedinih industrija.  Vrlo često se prema konceptu društvene odgovornosti odnosimo kao prema «široj društvenoj ulozi» tvrtke.  Neke su tvrtke još od 70-tih godina uključene u ideju te «šire društvene odgovornosti», ali ih je većina koje su nove u tome.

Na samom početku, potrebno je precizirati da društvena odgovornost poduzetnika NIJE SAMO uredno plaćanje poreza, uredno prijavljivanje zaposlenika (plaćanje doprinosa, nepostojanje “rada na crno”, itd.), njegovanje dobrih odnosa s kupcima, dobavljačima, posrednicima...  U uređenom društvu, to se – podrazumijeva! Pojednostavljeno, društvena odgovornost poduzetnika je sve ono što poduzetnik/ca DOBROVOLJNO radi i pokazuje da mu/joj je stalo do zaposlenika, marginaliziranih skupina ljudi, mladih, okoliša, sredine – lokalne zajednice u kojoj djeluju, životinjskih i biljnih vrsta, svega što nas okružuje...

Različiti su razlozi (izvori ideje) o uključivanju komponente društvene odgovornosti. Kod nekih tvrtki inspiracija i posvećenost ideji potječe:

 • od poduzetnika koji su tvrtku osnovali ili od vodstva koje se kasnije pridružilo (leadership inspired) 
 • kao rezultat zabrinutosti hoće li dobiti dozvolu za rad od svojih dioničara ili lokalne zajednice koje se njihovo poslovanje tiče (action and practical necessity) 
 • iz zaključaka dobivenih na temelju strateške analize poslovne okoline (induced by the business environment).

Tako je društveno odgovorne tvrtke moguće grupirati u slijedeće tri grupe:

01Dimenzija društvene odgovornosti sustavno je prihvaćena i usađena u koncepciju i praksu u radnoj sredini, pružanjem jednakih mogućnosti, neprestanog učenja, zdravstvenih i sigurnosnih standarda, te politike zaštite okoliša. Ove značajne interne promjene korespondiraju s uključivanjem u razvoj lokalne zajednice i definiraju se kao "prirodni nastavak tekućeg poslovanja" te "ići korak ispred postojeće pozitivne zakonske regulative".

02Nedavno prihvaćeno uvođenje koncepta društvene odgovornosti, i to iznenada i uslijed vanjskih pritisaka na tvrtku, industriju/djelatnost ili na konkurenciju (etički kodeks, odgovornost za okoliš, društvena odgovornost ili kombinacija svega navedenog), a mogu potjecati iz domicilne zemlje ili iz zemalja u razvoju.

03Propitujući svoj poslovni model i radeći na strateškim promjenama, neke su se tvrtke odlučile na preusmjeravanje svog temeljnog businessa i seljenje poslovnih aktivnosti u domenu javno-privatnog partnerstva. Koncept društvene odgovornosti postaje dio ukupnog poslovnog koncepta, ali i model za sebe.

Kako prepoznajemo tvrtke koje imaju komponentu društvene odgovornosti? Osim njihove praktične demonstracije društvene odgovornosi, u njihovim misijama i ciljevima možemo primjerice iščitati sljedeće poruke:

... s ciljem postizanja društveno odgovornog poznašanja, pomažući podizanje kvalitete života u različitim zajednicama u kojima djelujemo. Tvrtka prepoznaje potrebu da kao odgovorni poslodavac bude prisutna u tim zajednicama, razumije njihove potrebe, te djeluje na obostranu korist i zajednice i namještenika...."

... društvena odgovornost naše tvrtke i prepoznavanje mogućnosti utjecanja svakodnevnim aktivnostima na zaštitu okoliša.  Tvrtka će primjenjivati ekološki sistem upravljanja širom zemlje kako bi ostvarila značajni utjecaj na zaštitu okoliša.  Radit ćemo na uvođenju medjunarodnog standarda ISO 14001 za zaštitu okoliša, do xxxx godine..."

Program i sadržaj društvene odgovornosti poslovnih organizacija su prilično izmiješani, a uključenost vrha tvrtke u njezino planiranje neprekidno raste. Društveno najaktivnije tvrtke nisu ograničene samo na «korporacijsku filantropiju » i podršku lokalnoj zajednici. Osim postizanja svog osnovnog cilja - omogućavanja stabilnog zaposlenja svojim zaposlenicima, uključujući socijalnu komponentu i blagostanje – ključna pitanja koncepta kojima se bave, odnose se na:

 1. mjerljivost utjecaja njihove društvene odgovornosti na društveni i prirodni okoliš
 2. načine uključivanja u konstruktivnu javnu raspravu o promjenjivoj (javnoj) ulozi businessa u društvu, te njegovom doprinosu općoj dobrobiti.
 
« Prethodna   Sljedeća »